1396/10/30 شنبه
اطلاعيه انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصیلی 97-1396
بازه زماني انتخاب واحد اينترنتي جهت كليه رشته هاي تحصيلي دانشگاه علوم پزشكي البرز

 انتخاب واحد اينترنتي:  از 10:00 صبح روز شنبه مورخ 1396/11/14 الي ساعت 24:00 روز جمعه مورخ 1396/11/20
حذف و اخذ:  از روز شنبه مورخ 1396/12/05  لغايت دوشنبه مورخ 1396/12/07  
حذف تك درس: از روز شنبه مورخ 1397/02/22 لغايت دوشنبه مورخ 1397/02/24
شروع نيمسال اول تحصيلي:  روز شنبه مورخ 1396/11/21 
 
تذكرات مهم: 
1- رعايت مقررات آموزشي (رعايت پيشنيازي و همنيازي، رعايت سقف واحد و ....) بر عهده شخص دانشجو بوده و تبعات عدم رعايت آن متوجه شخص دانشجو خواهد بود .
2- دانشجوياني كه در بازه زماني فوق الذكر انتخاب واحد ننمايند، امکان حذف و اضافه برايشان مقدور نخواهد بود.
3- انتخاب واحد حضوري تحت هيچ شرايطي ممكن نيست و با توجه به عدم تمدید زمان انتخاب واحد، در صورت عدم انتخاب واحد در بازه زماني ذكر شده، دانشجو منصرف از تحصيل شناخته خواهد شد و امکان حضور در کلاس درس را نخواهد داشت (در كليه مقاطع)
 
4- پرداخت شهریه به صورت اینترنتی و از طریق سیستم سما می باشد کلیه دانشجویان شهریه پرداز می بایست قبل از انتخاب واحد نسبت به تسویه شهریه خود اقدام نمایند.
 
راهنماي انتخاب واحد

شماره تماس:     32563321– 026                                            
                                                                                                 
مدیریت سیستم سما دانشگاه

 
عكس هاي مرتبط :

آرشیو
لینک های مفید
اعلانات