1395/3/24 دوشنبه
چگونه خوابیدن روی مغز تاثیر می گذارد
دکتر پاکروان : به پهلو خوابیدن بهترین وضعیت بدن در هنگام خواب است
به گزارش وب دا –نفیسه پاکروان  دکترای ایمنی شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز در مورد تاثیر وضعیت بدن در طول خواب بروی مغز گفت: سیستم لنفاوی مغز تا سال 2015 کشف نشده بود و اعتقاد بر این بود که سیستم عصاب مرکزی فاقد سیستم لنفاوی می باشد.
وی ادامه داد :  یکی از عملکردهای سیستم لنفاوی در بافت های خارج از سیستم اعصاب مرکزی خارج کردن مواد سمی و زائد و پاکسازی بافت می باشد که در سال 2015 دو تیم تحقیقاتی مستقل سیستم لنفاوی در سیستم اعصاب مرکزی را کشف کردند.
دکتر پاکروان تصریح کرد: در طول مدت خوابیدن مواد زائد و سمی از سیستم اعصاب مرکز پاکسازی می شود. از جمله این مواد سمی می توان از بتا آمیلوئید که در بروز آلزایمر نقش دارد و بسیاری از اختلالات مربوط به فراموشی با اختلالات خواب مرتبط است را نام برد .
وی با بیان اینکه پاکسازی سیستم اعصاب مرکزی از مواد زائد توسط سیستم لنفاوی آن انجام می شوداظهار داشت :  نتایج مطالعات نشان می دهد که نحوه خوابیدن با میزان پاکسازی این مواد سمی ارتباط دارد. مطالعاتی که با استفاده از MRI بر روی حالات مختلف خوابیدن به پشت، روی شکم و یا پهلوها انجام گرفته حاکی از آن است که خوابیدن به پهلوها بهترین نحوه خوابیدن است. زیرا در اینحالت سیستم لنفاوی اعصاب مرکزی به بهترین نحوی عمل کرده و محیط مغز را از مواد سمی و زائد پاکسازی می کند. افرادی که دچار اختلالات خواب هستند مستعد بیماری های سیستم اعصاب مرکزی می باشند.
دکتر پاکروان در پایان افزود:  سیستم پاکسازی به عملکرد بهتر مغز کمک می کند و شاید دلیل آن باشد که ما پس از یک خواب خوب احساس بهتری داریم و خوشحال تر هستیم. بنابراین بهتر است نه تنها به مدت زمان خواب خود توجه کنیم، بلکه مراقب نحوه خوابیدن خود نیز باشیم. زیرا خوابیدن به پهلوها محیط مغز را پاکسازی کرده و به عملکرد بهتر مغز کمک می کند.
عكس هاي مرتبط :

آرشیو
لینک های مفید
اعلانات