رديف عنوان خدمت
1 سامانه ثبت عملکرد و ارتقاء اعضاي هيات علمي
2 سامانه ارزیابی عملکرد مراکز دانشگاه
3 سامانه نقل و انتقال دانشجویان
4 آموزش مستمر جامعه پزشکی
5 سامانه درخواست مهمانی دانشجویان
6 سامانه درخواست ایمیل اداری
7 ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت
8 سامانه ثبت شکایات اداره بازرسی دانشگاه
9 سامانه انتقادات و پیشنهادات مراکز مختلف دانشگاه
10 سامانه صدور گواهی اشتغال به تحصیل
11 سامانه صدور گواهی اشتغال به کار اعضای هیات علمی
12 سامانه ثبت اطلاعات نرم افزارها
13 سامانه ثبت اطلاعات سخت افزارها
14 سامانه ثبت نام ترم تابستان
15 سامانه ثبت اطلاعات دانشجویان معاونت دانشجویی
16 سامانه ثبت نام متقاضیان طرح
17 سامانه درخواست شغل معاونت توسعه
18 سامانه درخواست برگزاری برنامه های بازآموزی
19 سامانه ارتباط مستقیم با مدیر آموزش/معاونین
20 سامانه خرید و فروش دارو
21 سامانه درخواست اینترنت دانشجویان
22 سامانه ثبت خطاهای زنان و مامایی
23 سامانه درخواست خرید نرم افزار
24 سامانه نظام پیشنهادات
25 ثبت اطلاعات دانشجویان ممتاز
26 سامانه ارسال شکایات معاونت درمان
27 سامانه بانک جامع اطلاعات مامایی
29 سامانه ثبت نام داوطلبان مراقبت های اولیه سلامت
30 سامانه ثبت نام در کارگاه ها دانشکده پیراپزشکی
31 سامانه ثبت نام در کارگاه ها دانشکده پزشکی
32 سامانه ثبت نام در کارگاه ها دانشکده بهداشت
33 سامانه ثبت نام متقاضیان طرح تحول معاونت بهداشتی
34 سامانه پرسش و پاسخ دانشکده دندانپزشکی
35 سامانه درخواست سالن دانشکده بهداشت
36 سامانه درخواست سالن دانشکده دندانپزشکی
37 سامانه درخواست سالن معاونت پژوهشی
38 سامانه درخواست سالن روابط عمومی
39 سامانه درخواست لایسنس آنتی ویروس
40 سامانه صدور گواهی تدریس
41 سامانه  ADR معاونت غذا و دارو
42 سامانه ارائه توانمندی پرسنل  دانشکده دندانپزشکی
43 سامانه نظرسنجی شبکه طالقان
44 سامانه نظرسنجی از ارباب رجوع
45 سامانه مدیریت فرآورده های خونی (معاونت درمان)
46 سامانه نظرسنجی دانشکده بهداشت
47 سامانه نظرسنجی دانشکده دندانپزشکی
48 سامانه درخواستهای خدمات رایانه ای فناوری اطلاعات
49 سامانه ارزیابی کلیه واحدهای فناوری اطلاعات تابعه
50 سامانه 1490
51 سامانه 1690
52 سامانه جامع آموزش کارکنان
53 نرم افزار ارزشیابی پرسنلی
54 حسابداري تعهدي
55 ارزیابی مراکز دانشگاه
56 سامانه مديريت آموزشي سما
57 نرم افزار ارتقا بهره وري
58 نرم افزار جامع كلينيك مراكز بهداشتي مركز بهداشت شماره يك
59 نرم افزار جامع كلينيك مراكز بهداشتي مركز بهداشت نظرآباد
60 سامانه ايميل اداري
61 سیستم پرسنلی و حقوق و دستمزد
62 وبگاه مجله علمي پژوهشي
63 سيستم پردازش نسخ
64 سیستم مدیریت گردش اطلاعات (اتوماسیون)  بيمارستان شهيد مدني
65 سیستم مدیریت گردش اطلاعات (اتوماسیون)  بيمارستان شهيد دكتر باهنر
66 سیستم مدیریت گردش اطلاعات (اتوماسیون)  بيمارستان ثارالله
67 سیستم مدیریت گردش اطلاعات (اتوماسیون)  بيمارستان شهيد رجايي
68 سیستم مدیریت گردش اطلاعات (اتوماسیون)  بيمارستان كمالي
69 سیستم مدیریت گردش اطلاعات (اتوماسیون)  بيمارستان حضرت علي(ع)
70 سیستم مدیریت گردش اطلاعات (اتوماسیون)  بيمارستان امام حسن مجتبي(ع)
71 سیستم مدیریت گردش اطلاعات (اتوماسیون)  بيمارستان امام جعفر صادق(ع)
72 سیستم مدیریت گردش اطلاعات (اتوماسیون)  بيمارستان فاطمه الزهرا(س)
73 سیستم مدیریت گردش اطلاعات (اتوماسیون)  بيمارستان دکتر شریعتی
74 سیستم مدیریت گردش اطلاعات (اتوماسیون)  كلينيك ويژه تخصصي و فوق تخصصي دانشگاه
75 نرم افزار EMSS
76 نرم افزار جامع كلينيك مراكز بهداشتي مركز بهداشت ساوجبلاغ
77 نرم افزار جامع كلينيك مراكز بهداشتي مركز بهداشت طالقان
78 نرم افزار جامع كلينيك مراكز بهداشتي مركز بهداشت شماره دو
79 نرم افزار مدیریت خودرو
80 کتابخانه مرکزی دانشگاه
81 اتوماسیون اداری
82 پژوهشیار
83 نرم افزار سلامت دهان و دندان
84 برگزاری آزمون های علوم پزشکی
85 ثبت نام و برگزاری آزمون
86 نرم افزار قانون مدیریت دارو
87 برگزاری جلسات و کلاس های آنلاین

چهارشنبه 12 آذر 1399   22:21:02