1398/4/10 دوشنبه
اجرای منشور مدیریتی در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی البرز
دکتر کریم : کلیه مراکز تابعه دانشگاه ملزم به اجرای دقیق بند های منشور مدیریتی می باشند
منشور مدیریتی 

1)  بکارگیری بیانات امام علی (ع) در عهد نامه خود با مالک اشتر در کلیه امور اداری و مدیریتی
2)  اخلاق مداری در کلیه امور دانشگاه
3)  الگوسازی و الگو محوری؛ ارتقاء سلامت رفتاری و حذف رفتارهای ناهنجار 
4)  شفافیت، صداقت و پاسخگویی در امور دانشگاه؛ و اعتمادسازی
5)  قانونمندی و قانونمداری برای همه امور و همه افراد و حداکثر انضباط اداری-مالی
6)  شایسته سالاری و کاردانی مسوولین و کارکنان دانشگاه
7)  تقویت و نهادینه سازی هوشمندی، نوآوری، خلاقیت و ایده پردازی؛ در مدیران و کارکنان
8)  ارتقای ارتباط برون بخشی؛ و تقویت جایگاه و توانمندی روابط عمومی دانشگاه
9)  تعامل محترمانه و هدفمند با مسوولین در راستای اهداف دانشگاه؛ با رعایت حفظ استقلال دانشگاه در دسترسی به اهداف
10)  هدفمندی در معاونت ها و مدیریت های دانشگاه
11)  استقرار نظام برنامه ریزی و گزارش دهی در حوزه های مختلف دانشگاه
12)  حداکثر تلاش و جدیت در راستای تحقق اهداف دانشگاه
13)  نظارت، کنترل و هدایت زیر مجموعه به روش های مختلف؛ با تاکید ویژه بر پیشگیری و سلامت اداری و مالی دانشگاه
14)  کنترل هزینه های ناصحیح و ارتقای بهره وری
15)  پایش های میدانی و اصلاح مدیریت از پشت میز با هدف مدیریت درصحنه و در لحظه
عكس هاي مرتبط :

لینک های مفید
اعلانات